Shanghai modern
Publ.:
Ed.: Jo-Anne Birnie Danzker, Ken Lum, and Zheng Shengtian
Year of publication:
Year of publication: 2004
Texts:
Texts: Jo-Anne Birnie Danzker, Xu Jiang, David Clarke, Shui Tianzhong, William Cohn, Shelangh Vainker, Lu Fusheng, Long Chin San F.R.P.S., Zheng Shengtian, Xu Hong, Ken Lum, Ni Yide, Michael Sullivan, Interview mit Yang Taiyang, Pang Xunqin, Shen Kuiyi, Lu Xun, Zheng Dongtian and Hu Die
Pages:
424 pages
Fig.:
257 colour and b/w illust.
ISBN:
ISBN 3-7757-1497-9
Price:
Special price 10,- €
 
Order request
Scroll up